Dette er Algrøy

Instruks for tilknytning til landsatraumanlegg

Instruks for tilknytning av båtar mv. til landstraumanlegg i marina. NEK400-7-709 


Generelt:

1. Systemspenning for anlegget  er nominelt TNS-400 Volt, 50 Hz. 

Spenning i 1-fase stikkontakt er 230Volt.

2. Hver stikkontakt er sikra med 16A, og er utført iht NEK EN 60309-2 3. Kun støpsel som passer i stikkontakt skal benyttes, lokk settes på etter bruk

4. Det skal ikkje koplast meir enn eitt fartøy til ein stikkontakt.

5. Ledning frå stikkontakt fram til din bås skal maksimalt vere 10 meter, i ei lengde, og være

2,5mm2 kopar. Plastisolert kabel er ikkje tillete (kun gummiledning – type H07RN-3G2,5)

6. Kun dei som har avtale om det med hamnesjefen, kan ha permanent straum til båt. 

Kabel skal forleggast slik at denne ikkje vert utsett for mekanisk skade.

7. Skader på fartøy som følgje av elektrolytisk korrosjon er båteigars ansvar; 

Skiljetransformator anbefalast.

8. Dersom ein finn openberre manglar ved det elektriske anlegget i marinaen, må dette 

meldast til Hamnesjefen. Utbetringar skal utførast av fagfolk.

9. Havnesjefen kan kopla frå fartøy, dersom tilkopling er utført i strid med denne instruks.


Ved ankomst:

1. Kopla frå alt straumforbrukande utstyr om bord.

2. Undersøk tilkoplingsledning og kontaktar for å forsikre deg om at disse er i orden.

3. Tilkopl først ledningen om bord, dernest til stikkontakten på land/bryggja.

4. Sjekk at ledningen ligg slik at den ikkje er til hinder for andre, vert øydelagt og/eller medfører fare for andre personar eller anlegg.


Ved avreise:

1. Kopla frå alt straumforbrukande utstyr om bord.

2. Trekk ut pluggen på land/bryggja først, dernest skjøtekontakt ombord.

3. Set på lokk på kontaktar om bord og på land/bryggja for å hindra vassinntrenging.

4. Kveil opp ledningen, forviss deg om at plukk/skjøtekontakt er reine og tørre, før du plasserar denne på eigna tørt stad.

Nyeste kommentarer

30.01 | 16:51

Pappen ser deg!

08.06 | 11:07

Hei. Jeg ønsker svært gjerne og leie båtplass. Har hytte på Algrøy(siden 2002...

04.01 | 18:29

Flotte og gøyale båter som er kommet i elevane :) jammen er du flink Leif;) u...

15.07 | 13:19

Er noen som les e-posten som kommer til Båtlaget??????????